Умението за работа в екип е важно социално и личностно умение за всички ни. Обръщаме особено внимание върхуредица качества като търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ. Работата в екип ще помогне на децата да се учат едно от друго, да събират различни идеи и да се обогатяват взаимно.

В модула „Как да се науча да работя в екип?“ децата ще разберат цащо е важно да се работи в екип, ще се запознаят с качествата, които трябва да притежава един лидер и посредством дискусии и забавни игри ще се научат как да избират лидер, как да формират екип, как да разпределят задачи и как да представят крайния резултат от своята работа.

Датите, обявени за провеждане на занимания по тази тема, можете да откриете тук.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com